Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Komunikat o śmierci i pogrzebie śp. ks. prał. Józefa Skarpetowskiego

We wtorek, 11 lutego 2020 roku, nad ranem w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, w wieku 76 lat, w 54. roku kapłaństwa zmarł ś. † p. ks. prał. dr Józef Skarpetowski b. proboszcz Parafii św. Brata Alberta w Warszawie – Wesołej (Zielonej) – pochodzący z Parafii w Prostyni, nasz Rodak.

     Ksiądz Józef urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Prostyni. Pochodził z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni (Diecezja Drohiczyńska). Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 czerwca 1966 roku. Jako wikariusz pracował w Parafiach: św. Stanisława BM w Sobikowie (1966 – 1967, AW), Świętej Trójcy w Strzelcach (1967 – 1968, Diec. Łowicka), św. Anny na warszawskim Wilanowie (1968 – 1972). Następnie był rezydentem Parafii św. Jana Kantego na Żoliborzu (1972 –1975), wikariuszem Parafii św. Augustyna na Muranowie (1975-1983). W tym czasie (1978r) był słuchaczem pedagogiki religijnej na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W latach 1987 – 1989 pracował jako wikariusz Parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze. Obronił wówczas (19 grudnia 1988) doktorat z katechetyki na UKSW.

01 lutego 1989 roku otrzymał dekret mianujący go proboszczem Parafii św. Brata Alberta w Warszawie – Wesołej (Zielonej). Sprawował tę funkcje przez blisko trzydzieści lat – do 01 lipca 2018 roku. W związku z osiągnięciem 75 roku życia przeszedł na emeryturę i pozostał w Parafii jako rezydent. W pracy kapłańskiej i duszpasterskiej Ksiądz Prałat od 1992 roku (powstanie Diecezji Warszawsko – Praskiej) był cenzorem publikacji religijnych; od października 2000 roku wykładał katechetykę w WSD DW – P. W gremiach diecezjalnych jako członek z wyboru uczestniczył w pracach Rady Kapłańskiej w kadencji 1997 – 2002; w latach 2009 – 2018 pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Rembertowskiego; od kwietnia 2011 roku był członkiem Komisji ds. Reformy Formacji. Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go 19 grudnia 1994 roku przywilejem rokiety i mantoletu, zaś 24 grudnia 2009 roku abp Henryk Hoser SAC powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Kolegiackiej.

    Wśród Parafian Ksiądz Józef cieszył się szacunkiem, uznaniem, życzliwością. Kochany za ciepło i bliskość, za zwyczajną, codzienną dobroć i serce, którym ich obdarzał.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Parafii św. Brata Alberta w Warszawie – Wesołej (Zielonej):

1) w piątek, 14 lutego 2020 roku o godz. 19.30 – Msza Święta dla duchowieństwa i wiernych Dekanatu Rembertowskiego

2) w sobotę, 15 lutego 2020 roku:
– od godz. 9.00 – możliwość modlitwy przy trumnie w kościele parafialnym;
– o godz. 11.00 – Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego.

Po Mszy Świętej nastąpi przewiezienie ciała Zmarłego i złożenie w grobach kapłańskich na Cmentarzu w Rembertowie.

Rodzinie ś. p. ks. prał. Józefa Skarpetowskiego i wszystkim Parafianom Prostyńskim dotkniętym śmiercią ich Rodaka oraz Wspólnocie Parafialnej św. Brata Alberta w Warszawie – Wesołej wyrażamy nasze współczucie i modlimy się o szczęście wieczne dla zmarłego Kapłana.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90