Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_120_90_16777215_00_http___parafiaprostyn.pl_images_stories_000000000000000_220512.jpgDnia 19 maja 2012 roku, o godz. 15 w Bazylice Mniejszej w Prostyni odbyło się diecezjalne czuwanie członków wszystkich wspólnot maryjnych diecezji  drohiczyńskiej. Uroczystość – wyjątkowa w swym wymiarze - zgromadziła ponad 600 pątników, którzy przybyli różnymi  środkami lokomocji; w większości  jako grupy zorganizowane.
Na wstępie spotkania z płyty magnetofonowej uniosła się przepiękna pieśń „Bądź z nami święta  Anno…”.  Chwilę potem ku czci tej Świętej kustosz Bazyliki  – ks. Krzysztof Maksimiuk – poprowadził Koronkę, którą sam napisał, a  która po raz pierwszy – po zatwierdzeniu przez Biskupa – została publicznie odprawiona.  Nie mogło również zabraknąć Koronki do Miłosierdzia Bożego – modlitwy poświęconej tajemnicy Bożego miłosierdzia, pełnej łagodności i przebaczenia miłości Boga do grzeszników oraz Koronki do Trójcy Przenajświętszej odmawianej – od wielu już lat – w parafii  prostyńskiej za zgodą i specjalnym błogosławieństwem ks. bp. A. Dydycza.

2.     Historię  parafii Prostyń i o cudach tu dokonanych za wstawiennictwem św. Anny opowiedział tutejszy proboszcz, który w szczególny sposób troszczy się o przywrócenie  parafii dawnej jej świetności w sferze duchowej. Kroniki podają, że już w 1344 roku stał tu drewniany kościół jako filia parafii Kosów Lacki. Rozgłos Prostyni przyniosły objawienia się św. Anny; pierwsze miało miejsce 27 maja 1510 roku, nad ranem, po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, drugie zaś – choć do tej pory nie znaleziono żadnych dokumentów archiwalnych za wyjątkiem książki z 1904 r. ks. Stefana Obłozy Pamiątka z Prostyni z Ilustracjami – z pokolenia na pokolenie przekazuje miejscowa tradycja. Każdy zna historię powstania drogi między Złotkami a Prostynią. Podczas pierwszego objawienia, na znak swego przybycia, św. Anna zostawiła na ławeczce pod figurą Chrystusa Ukrzyżowanego cztery wianuszki; trzy misternie splecione ze sobą na ubóstwienie Trójcy Przenajświętszej, czwarty na swoją pamiątkę. Od tego czasu w Księdze Cudów notowane są liczne uzdrowienia, które trwają po dzień dzisiejszy jednak z mniejszym nasileniem. Erekcja parafii nastąpiła 15 czerwca 1511 r. Prawdopodobnie na tę  uroczystość biskup Holszański podarował kościołowi największy zabytek zachowany do naszych czasów, piękną późnogotycką figurę Trójcy Przenajświętszej, która symbolizuje Tron Łaski i wszystko wskazuje na to, że wyszła z pracowni Wita Stwosza. W 1547 r. modliła się tu królowa Bona, która złożyła w ofierze bogate wota liturgiczne.  Historia kościołów w Prostyni jest burzliwa, przechodzi różne upadki i wzloty, o czym dokładnie można przeczytać na stronie internetowej parafii. Warto jeszcze wspomnieć o tzw. koronacji prostyńskiej. Jest to tradycja bardzo stara, polega na „ukoronowaniu” głowy wiernego srebrną koroną św. Anny, w której zawarte są  pozostałości wianków z roku objawienia. Każdy przybywający tu pielgrzym nie opuści kościoła jeżeli nie dostąpi tego zaszczytu czyli koronacji. Bliskość tej Świętej sprawia, że do domów wracamy pełni nadziei i wiary.
Ksiądz wspomniał również o dwóch wielkich Polakach – kard. S.Wyszyńskim i Janie Pawle II, i ich związku z Prostynią. Specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego dla tego miejsca brzmi: „Udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa Parafianom Prostyńskim oraz Pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni. /-/ Jan Paweł II. Watykan, dnia 2 lutego 2004 r.”. Rok wcześniej podarował kielich, który otrzymał z okazji 50. rocznicy swoich święceń kapłańskich. Jest to szczególny dar, nie tylko dla Prostyni.

3.     Konferencję na temat: „180 lat istnienia Żywego Różańca – dzieło Sługi Bożej Pauliny Jaricot” wygłosił  ks. Wiesław Niemyjski

Paulina Maria Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie, w najstarszym francuskim mieście. Jej tata codziennie o godz. 4 rano chodził na Mszę świętą. Mama ofiarowała Bogu swoje życie w zamian za uratowanie córki, gdy ta spadła z wysokiego stołka na głowę omal nie tracąc życia. Paulina wróciła do zdrowia. Boże Narodzenie 1816 r. było momentem przełomowym – nowymi narodzinami; w kaplicy na wzgórzu Fourviere, przed obliczem Czarnej Madonny, Paulina złożyła ślub czystości. Zmieniła radykalnie styl życia - „Najważniejsze to głosić Chrystusa” – mówiła.  „Szukałam pomocy u Boga. (…) Dana mi została jasna wizja tego planu: dziesięć osób, z których każda znajduje następną dziesiątkę, i tak dalej – 1 sou (przysłowiowa złotówka) tygodniowo od jednej osoby”. W krótkim czasie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które stworzyła,  liczyło 2 tys. osób. Ale… „sukces ma wielu ojców”. Doświadcza pierwszych cierni. Nie zaproszona na spotkanie założycielskie DRW, całkowicie pominięta, pracuje ze swoją grupą i dochodzi do wniosku, że „Gdybym nie została odsunięta od tej działalności (…), nigdy bym nie zrozumiała siły i potrzeby modlitwy”. „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”. Po trzech latach „pustyni” Duch Święty podsuwa jej myśl, by na wielką skalę zorganizowała nieustanną modlitwę różańcową – powstaje Żywy Różaniec. Jest rok 1826. Struktura Żywego Różańca podobna jest do DRW, z tą różnicą, że stanowią ją nie dziesiątki, ale piętnastki, w których każdy zobowiązany jest do codziennego rozważenia 1 dziesiątka.  Powstający w wielu miejscach na świecie Żywy Różaniec domaga się centrali. Paulina kupuje posiadłość na wzgórzu Fourviere, nazywa ją Lorette. W wieku 35 lat jest bliska śmierci, jednak zostaje cudownie uzdrowiona w sanktuarium męczennicy w Mugnano. Grzegorz XVI zatwierdza stowarzyszenie Żywego Różańca 27. I. 1832 r. i nadaje mu liczne odpusty. Poleca też, by jego patronką została św. Filomena.  Paulina Jaricot ostatnie lata  przeżywa w osamotnieniu i skrajnej nędzy. Cały czas wierna jest Żywemu Różańcowi. Umiera 9. I. 1862 r. „Maryjo, moja Matko! Cała jestem Twoja!” – to jej ostatnie słowa. Po śmierci w jej rzeczach osobistych znaleziono karteczkę: „Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem”. 

4.     Koncelebrowana Msza św.  została odprawiona po odśpiewaniu nabożeństwa majowego. Przewodniczył jej i przepiękną homilię - o Prymasie Tysiąclecia - wygłosił dziekan Dekanatu Łochowskiego ks. kan. Ryszard Nicpoń. Wierni docenili to gromkimi brawami.   Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński na stałe wpisał się złotymi głoskami w historię tej ziemi, ziemi prostyńskiej. Dnia 4 maja 1899 roku w Bazylice Mniejszej w Prostyni Stanisław Wyszyński, ojciec Prymasa, zawarł związek małżeński z Julianną z d. Karp. Stefan urodził się w Zuzeli, ale najstarsze na Podlasiu sanktuarium wywarło ogromny wpływ na dalsze jego życie. Jako kapłan pielgrzymował do Prostyni, by uczestniczyć w odpustach i opowiadać wiernym o objawieniach św. Anny. Był to człowiek wielkiego formatu. Jego biskupim zawołaniem były słowa: -Soli Deo- Samemu Bogu. 12 stycznia 1953 roku został kardynałem. Nie mógł jednak odebrać osobiście kapelusza kardynalskiego, gdyż władze odmówiły wydania paszportu. 25 września 1953 roku został aresztowany. Więziono Go w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy, gdzie powstał 16 maja 1956 roku tekst odnowionych Ślubów Narodu. Złożono je na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie Śluby Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Na tronie przygotowanym dla uwięzionego Prymasa złożono biało-czerwone róże.  W latach 1957 - 1965 przeprowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, zakończoną 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i świecie.  Przeprowadził on obronną ręką Kościół Rzymskokatolicki w Polsce przez lata stalinizmu oraz dyktatury PZPR i przyczynił się w dużym stopniu do wyniesienia Karola Wojtyły do godności pierwszego papieża Polaka.  
Zasługi  Prymasa  są tak ogromne, że zasługuje na świętość i miejmy nadzieję, że zostanie wkrótce wyniesiony na ołtarze, bo dał swoim życiem dowód na to, że słów nie należy rzucać na wiatr! Jego „Non possumus” urosło do rangi symbolu inteligentnego oporu przeciw wszelakiej tyranii, obiegło nie tylko Polskę, ale i cały świat.  Kto dzisiaj odważy się publicznie powiedzieć w Parlamencie Europejskim : „Non possumus”?
5.     Po blisko 4-godzinnym czuwaniu wszyscy wierni mogli odpocząć i spożyć posiłek przygotowany przez Koła Żywego Różańca działające przy Parafii Prostyń. Była okazja do spotkań i rozmów oraz do zakupienia pamiątek o Bazylice Mniejszej oraz czasopism i pozycji książkowych u Sióstr Loretanek . I trzeba przyznać, że członkowie Żywego Różańca żywo interesują się problemami wiary, gdyż stoiska te były bardzo mocno oblegane. Jedna z Sióstr, na początku spotkania, przedstawiła swoje Zgromadzenie i Wydawnictwo. Przypomniała, że założycielem jest błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski,  który, aby zapewnić ciągłość zapoczątkowanej przez siebie akcji apostolskiej przez słowo drukowane, w 1920 r. założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek. W 1928 r. założył Loretto, ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i dla staruszek. Dziś Loretto to Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Obecnie Zgromadzenie posiada 23 domy, w tym 9 za granicą. Zasadniczy nurt działalności Sióstr  stanowi praca wydawnicza i drukarska. Oto niektóre przykłady:
Różaniec - jest określany jako jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej.
Anioł Stróż - czasopismo dla dzieci w wieku szkolnym.
Sygnały Troski - pismo specjalnie dla rodziców. Porusza zagadnienia wychowawcze.
i cała gama innych
6.     Konferencję na temat: „ Kontemplujmy z Maryją Oblicze Chrystusa” na podstawie Listu Apostolskiego bł. Jana Pawła II  „Rosarium Virginis Mariae” wygłosił diecezjalny duszpasterz wspólnot maryjnych ks. Roman Kowerdziej.  Stwierdził, że Radio Maryja i Tv Trwam rozmodliły naród, dlatego prowadzi się walkę z tymi środkami przekazu. Rodzina  jest zagrożona, bo wpływ złego ducha szerzy się, jest  jak lew ryczący, a Różaniec to modlitwa serca, która jednoczy nas z Chrystusem.  W rodzinie uczymy się szkoły miłości i cnót społecznych, dlatego nie powinniśmy pozwolić na jej niszczenie. Wielka siła i moc to Różaniec, zwłaszcza ten, wspólnie odmawiany – „Proście , a będzie wam dane”.
„Przedziwna modlitwa! – tak mówił Jan Paweł II – Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. (…) W te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. (…) W ten sposób ta prosta modlitwa pulsuje niejako życiem ludzkim”. Różaniec był  zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. „Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje”. Dokument ten wzbudził bardzo duże zainteresowanie w związku z wprowadzeniem do Różańca nowej części, CZĘŚCI  ŚWIATŁA obejmującej publiczne życie Pana Jezusa. Wszyscy odczytujemy ten list jako zaproszenie do wspólnej gorliwej modlitwy różańcowej, która nic nie straciła ze swej pierwotnej świeżości, to najlepsza i najbardziej wypróbowana tradycja kontemplacji chrześcijańskiej, a Maryja jest niedoścignionym wzorem w tym względzie. Maryja stale przypomina wiernym tajemnice swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano.
Podsumowaniem wykładu było wspólne odmówienie  „Części światła”, gdyż tą część - 10 lat temu -  wprowadził  papież jako uzupełnienie trzech pozostałych.

7.     Czuwanie wspólnot maryjnych przed obliczem Trójcy Świętej i św. Anny zakończyło się Apelem Jasnogórskim i „Barką”, ulubioną pieśnią naszego rodaka – Jana Pawła II.
Na koniec, tego duchowo bogatego spotkania, głos zabrała diecezjalna moderator Kół Różańcowych i Nieustającego Różańca p. Renata Przewoźnik informując o spotkaniach w 2012 roku.

15 IX  -  Sympozjum Maryjne w Drohiczynie
7 X     -   Święto Patronalne
11 X   -   Rozpoczęcie Roku Wiary
16-18 XI  -  Rekolekcje Kółek Różańcowych w Siemiatyczach

Halina Rytel Skorek
DiecezjalneSpotkanieKoRozancowych.jpg
Diecezjalne spotkanie Kół Różańcowych

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90