Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

000000000000000000_22072012.jpgŚwięta Anna, patronka małżeństw przybyła do Prostyni w 1510 roku, aby na wzgórzu za wsią pokłonić się Trójcy Przenajświętszej. To doniosłe wydarzenie odnotowali ówcześni kronikarze, a duchowni uznali Prostyń za miejsce za wyjątkowe. W krótkim czasie powstał kościół, w którym umieszczono cudowną statuę, już od najdawniejszych lat uznawaną za „calrescit miraculis” - słynąca łaskami.
Prostyń stała się miejscem kultu Trójcy Przenajświętszej dla wielkiej rzeszy pielgrzymów. Wielu z przybywających doznało łaski uzdrowienia, jak podaje Księga Cudów przechowywana w sanktuarium, ale tysiące pielgrzymów nawiedzało to miejsce, aby oddać cześć Bogu w Trójcy Jedynemu i Świętej Annie. Od pięciuset lat ten kult nieprzerwanie trwa i wciąż gromadzi na prostyńskim wzgórzu rzeszę wiernych.
W tym roku odpust Świętej Anny odbył się 22 lipca. Wtedy też miała miejsce Trzecia Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej. Organizatorem modlitewnego spotkania był dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin - ks. dr Piotr Arbaszewski i kustosz prostyńskiego sanktuarium - ks. kan. Krzysztof Maksimiuk. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się Mszą Świętą  o godz. 9.00 koncelebrowaną przez biskupa seniora diecezji łomżyńskiej Stanisława Stefanka, doktora Instytutu Studiów nad Rodziną, byłego członka Rady Papieskiej ds. Rodziny, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Rodzin oraz ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka proboszcza prostyńskiego. Homilia, którą wygłosił ksiądz biskup mówiła o naczelnej roli rodziny w życiu każdej społeczności i o jej niepodważalności. Sporo miejsca poświęcił także roli matki, jako strażniczce domowego ogniska i tej, która powinna chronić życie. Wzorem naśladowania pozostaje zawsze Święta Anna wraz z Joachimem tworzący rodzinę, w której potem wychował się ich Wnuk – Jezus. Podczas Mszy małżonkowie znajdujący się w kościele mieli okazję odnowienia przysięgi małżeńskiej. Był to piękny i wzruszający moment dla rodzin, które przeżyły ze sobą zarówno kilka lat, jak i kilkadziesiąt dla około 100 par. Po Mszy goście mogli wziąć udział w tradycyjnym błogosławieństwie Koronami Świętej Anny. Zwyczaj ten kultywowany jest od pięciuset lat. Następnie w kościele, przed cudowną statuą Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny odbyło się czuwanie modlitewne prowadzone przez wspólnoty „Domowego Kościoła” i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Kolejnym punktem Diecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin była konferencja pod tytułem: „Konflikty wewnątrzrodzinne wspomagają współczesne ataki na małżeństwo i rodzinę” wygłoszona przez  p. Andrzeja Wronkę, specjalizującego się w zagadnieniach apologetyki autora wielu publikacji dotyczących zagrożeń we współczesnym świecie. 
Około godziny 11.00 na wzgórze prostyńskie, podobnie jak przed pięciuset laty Święta Anna, przybyli piesi pielgrzymi. Były to dwie grupy: jedna z Kosowa Lackiego, druga z Rytel Olechnych, żegnana przez proboszcza z Ceranowa ks. Józefa Gierczyńskiego. To trzynasta piesza pielgrzymka do sanktuarium prostyńskiego, ale pierwsza zmierzająca do bazyliki w Prostyni.  Łącznie przyszło około 200 osób. Tuż przed sumą odpustową, po uroczystym wejściu do kościoła licznego grona księży wraz z dwoma biskupami: Antonim Pacyfikiem Dydyczem i Stanisławem Stefankiem, odbyło się poświęcenie odnowionego bocznego ołtarza z figurą Matki Bożej Królowej Świata. Następnie licznie przybyli pielgrzymi i goście wzięli udział w Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza i biskupa – seniora Stanisława Stefanka. Słowo do zebranych skierował biskup drohiczyński. Swoją mowę oparł na znaczeniu rodziny we współczesnym świecie, przytaczając przykłady formowania postaw religijnych i patriotycznych przez odpowiedzialnych rodziców. Również podczas tej Mszy niemal 200 par małżeńskich odnowiło swoją przysięgę małżeńską. Po litanii do Najświętszej Maryi Panny odbyła się  uroczysta procesja eucharystyczna wokół kościoła, którą prowadził biskup - senior. Zakończeniem sumy była tzw. Koronacja Koronami Świętej Anny.
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy pielgrzymi i goście udali się na plac przy plebanii na poczęstunek przygotowany przez parafian prostyńskich. Był bigos, kiełbaski i kaszanki z grilla, kanapki ze smalcem i ogórkiem, najróżniejsze rodzaje ciasta, kompot, kawa na zimno oraz tradycyjne piwo z podpiwka. Nikt nie odszedł głodny ani spragniony.
Ostatnim punktem uroczystości odpustowej i Pielgrzynki małżeństw i Rodzin była Droga Krzyżowa wokół kościoła w intencji wyproszenia daru potomstwa. Nabożeństwo prowadził ks. dr Piotr Arbaszewski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej. Rozważania poszczególnych stacji czytali uczestnicy wspólnej modlitwy.
Minęło 500 lat od objawień św. Anny. Od tylu lat Jej czciciele „koronują się” srebrną koroną i oddają nieustanny hołd Trójcy Przenajświętszej. Mimo upływu lat sanktuarium w Prostyni skupia wciąż duże grupy pielgrzymów, którzy przybywają tu prosić Babcię Jezusa o wstawiennictwo i opiekę na skomplikowanych życiowych drogach. Przybywający tu pielgrzymi uznają Świętą Annę i Joachima za wzór małżonków i rodziców. Do nich wołają i pod ich opiekę ofiarowują swoje rodziny. Patrząc na nowoczesne związki i na jakość rodzin, słuszne wydają się prośby zanoszone do Świętej Anny zamieszczone w prostyńskiej koronce:
 „Święta Anno, wzorze żon i matek...
Święta Anno, opiekunko małżeństw oczekujących potomstwa...
Święta Anno, przykładzie dobrego wychowania dzieci...
Święta Anno... módl się za nami”
Ewa Jakubik
 

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90