Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_150_100_16777215_00_http___parafiaprostyn.pl_images_stories_00000000000000000000_140812.jpg 

Decyzją  biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza, ksiądz kanonik Krzysztof Maksimiuk - proboszcz naszej parafii przechodzi na zasłużoną emeryturę. Msza św. w Jego intencji zostanie odprawiona w niedzielę, dnia 19 sierpnia o godz. 11.00. 

ks. Krzysztof Maksimiuk
Urodzony 25. 09. 1937 r. w Sytkach (parafia Drohiczyn). Syn Kazimierza i Felicji z d. Maksimiuk. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Sytkach (kl. I - VI) a następnie w Drohiczynie, gdzie również kończył gimnazjum (kl.VII - X). Maturę uzyskał w Siemiatyczach, gdzie chodził do XI klasy. Po maturze w 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Święcenia diakonatu otrzymał w Siedlcach w 1960 r. a święcenia kapłańskie w Drohiczynie 25. 06. 1961 r. Przez pierwszy rok kapłaństwa był wikariuszem w sanktuarium Matki Bożej w Topczewie. Następnie został skierowany na studia stacjonarne z prawa kanonicznego na KUL (962 - 66). Kolejne parafie wikariuszowskie to: Perlejewo (1966 - 67), Brańsk (1967 - 68), Ciechanowiec (1968 - 70). W latach 1970 - 78 był proboszczem w parafii Kłopoty Stanisławy a następnie Miłkowice (1978 - 83). Przez prawie 15 lat był proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej (1983 - 98) . Na płaszczyźnie materialnej zajął się w 1987 r. pomalowaniem kościoła wewnątrz a w 1997 r na zewnątrz. Ponadto wykonano remont konstrukcji dachowej, założono nową instalację elektryczną, nagłośnieniową oraz zabezpieczenie przeciw włamaniowe. W 1994 r dokonano przesunięcia ogrodzenia przykościelnego, przez co powiększony został plac otaczający świątynię. Został położony również nowy chodnik wokół kościoła. W 1997 r. pozłocono ołtarz główny i zabytkową chrzcielnicę . Jednak największe owoce przyniosła jego praca na płaszczyźnie duszpasterskiej. Rozwinął kult Maryi w tym sanktuarium. Przyczynił się w znacznej mierze do tego że obraz Matki Bożej Ostrożańskiej został ukoronowany koronami papieskimi przez kard. Józefa Glempa 5 lipca 1987 r. Zadbał również o wydanie książki ks. Eugeniusza Borowskiego poświęconej temu sanktuarium . Podczas jego proboszczowania coraz więcej pielgrzymek zaczęło przybywać do Pani Ostrożańskiej. W 1993 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kolegiackiej Kapituły Węgrowskiej a następnie kanonikiem gremialnym. Ponadto w 1993 r. objął urząd rzecznika sprawiedliwości i sędziego przy Sądzie Biskupim w Drohiczynie. Podczas trwania Synody należał do Komisji ds. Duszpastersko - Liturgicznych. Od 1980 r. jest referentem Kurii Biskupiej ds. duszpasterstwa rodzin. 19 marca 1998 r został proboszczem w sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Prostyni. Tego samego roku przystąpił do robot blacharskich na kościele, które zostały pomyślnie zakończone, m.in. zmiono blachy z ocynkowanej na miedzianą nad zakrystiami. Rok 1999 był obfity w prace przy świątyni. Jego staraniem zainstalowano ogrzewanie gazowe kościoła, które uruchomiono na niedzielę palmową. Największą inwestycją było odnowienie zewnętrznej elewacji świątyni, malowanie jej wnętrza, zavgospodarowanie terenu nowego cmentarza oraz wiele innych.  Na wiosnę przystąpiono do zbijania starych, odpadających tynków, a następnie rozpoczęto malowanie. Ponadto odrestaurowano i zabezpieczono przed działaniem czynników atmosferycznych wszystkie stacje Drogi Krzyżowej znajdujące się na ścianach zewnętrznych kościoła oraz fronton główny . Trudność renowacji polegała na ty, że Droga Krzyżowa i fronton są wykonane metodą sgrafitto . Ks. Maksimiuk zajął się również odprowadzeniem wody burzowej z terenu przy kościele i kaplicy w Rytelach Święckich. W 2000 r. rozpoczął budowę kaplicy w Wólce Okrąglik. Wyrazem jego troski o Służbę Bożą jest to, że gromadzi ministrantów przy ołtarzu i opiekuje się ich młodszą grupą. W sumie w parafii jest ok. 100 ministrantów (w tym w Prostyni ok. 70) oraz 10 lektorów. Wraz z nimi wyjeżdża na pielgrzymki autokarowe czy rowerowe a nawet organizuje zbiórki ministranckie w wioskach gdzie nie ma kaplic. Ponadto powołał do istnienia pierwszą w diecezji grupę Białej Armii, której członkowie modlą się na różańcu nie tylko w kościele ale i w domach prywatnych . W sumie jest w tym ruchu ok. 300 osób. Od 1998 r 13 dnia miesiąca od maja do października są w parafii nabożeństwa fatimskie, organizowane w różnych wioskach, a 13 dnia miesiąca od listopada do kwietnia różaniec fatimski jest w kościele parafialnym. W 2000 r. programował tzw. "Wakacyjny Dzień Radości" w Kiełczewie dla dzieci z parafii i gości, którzy nie pojechali na kolonie czy spędzają wakacje w domu. Z tej inicjatywy skorzystało ok. 500 osób. Jako kustosz sanktuarium wykorzystuje swe doświadczenie z Ostrożan w rozwijaniu kultu Trójcy Przenajświętszej. Zajął się drukowaniem wizerunków cudownej Statuy, o co prosili pielgrzymi. Postarał się w Roku 2000 poświęconym Trójcy Przenajświętszej o wydanie "Księgi Cudów", która jest wiernym odpisem księgi znajdującej się w Archiwum Parafialnym. Napisał i powielił "Koronkę do Trójcy Przenajświętszej", która zyskała szczególne błogosławieństwo dla odmawiających ją udzielone przez Ks. Bpa Antoniego Dydycza, z pozwoleniem do odmawiania publicznego. Podczas jego proboszczowania zwiększyła się znacznie liczba pielgrzymów nawiedzających sanktuarium Trójcy Przenajświętszej . Od wakacji 2000 r. powstało grono pielgrzymów duchowych, którzy nie mogąc przybyć osobiście do Prostyni, wysyłają z terenu niemalże całej Polski kartki z prośbą o modlitwę.

 

Uwieńczeniem czternastoletniej posługi duszpasterskiej księdza Krzysztofa w naszej parafii było ogłoszenie Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny Bazyliką Mniejszą. 

Pracę duszpasterską w naszej parafii kończy również ks. prefekt Paweł Błaszczyk, który zostaje przeniesiony do parafii Sadowne.

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90