Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Ogłoszenia duszpasterskie

1.W związku z epidemią koronawirusa W. Poście są odwołane wszystkie nabożeństwa. Zachęcamy do modlitwy rodzinnej (śpiewu Gorzkich Zali, czy odprawiania Drogi Krzyżowej) w domach.
2.Jest dyspensa wiernym od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej przedłużona do 05. kwietnia br. włącznie (do Niedzieli Palmowej). Kto nie będzie w niedzielę na Mszy św. w kościele – nie ma grzechu. Zachęcam usilnie do korzystania w dalszym ciągu z transmisji radiowych, telewizyjnych oraz internetowych.
3.Od jutra tj. od poniedziałku na Msze św. przychodzi tylko 1 osoba z rodziny, która zamówiła intencje mszalne; a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina – tylko 5 osób.
4.I Środa miesiąca – po Mszy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, którą zawsze odmawiamy w I Środę Miesiąca.
5.I czwartek miesiąca – modlimy się o powołania do kapłaństwa i zakonów.
6.I piątek miesiąca – Msze św. o Najśw. Sercu P. Jezusa o godz. 700 i 1700. W kaplicy w Rytelach o godz. 1600, w Wólce o godz. 1700.
7.W związku z epidemią w piątek nie będziemy odwiedzać chorych w ich domach.
8.Prosimy tych wszystkich, którzy obchodzą I piątki miesiąca, aby nie przychodzili w piątek do kościoła – szalejący koronowirus nie przerywa obchodzenie I piątków miesiąca tylko je wydłuży.
9.I Sobota miesiąca – Msze św. będą odprawione o godz. 800 i 1700. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP w Bazylice będzie po Mszy św. o godz. 800 . W kaplicach: w Rytelach o godz. 1000, w Wólce o godz. 1100.
10.Niedziela za tydzień jest niedzielą adoracyjną. Krótka adoracja będzie po Mszach św. – nie wyznaczam żadnych grup – w adoracji będą uczestniczyły tylko te osoby, które będą na Mszy św. w kościele (tylko 5 osób).
11.Odwołuję też spotkanie dzieci i ich rodziców przed I Komunią Św.
12.Niedziela za tydzień to Niedziela Palmowa. W Prostyni będzie taki sam porządek odprawiania Mszy św. jak dziś – będzie ich więcej i będą częściej odprawiane, aby ułatwić mniejszym grupom uczestniczenie we Mszy (do 5 osób może być jednocześnie w kościele, kaplicy jak i na zewnątrz). I tak w Prostyni będą Msze św. o godz. 800 , 900 , 1000 , 1100 i 1700 . W obu kaplicach: Rytelach i Wólce Msza św. o godz. 1300.
13.Od dziś Msze św. po południu będą odprawiane w Bazylice o godz. 1700.
14.PRZYPOMINAMY ZARZADZENIA KS. BISKUPA I WŁADZ PAŃSTWOWYCH:
a).Jednocześnie może przebywać podczas Mszy św. czy na nabożeństwie wewnątrz pomieszczenia kościoła lub kaplicy i na zewnątrz 5 osób !!! (na Mszę św. wchodzimy do kościoła od zakrystii).
b).Od poniedziałku na Msze św. przychodzi tylko 1 osoba z rodziny, która zamówiła intencję mszalną; a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina – tylko 5 osób!!!
c).Wszystkie osoby z objawami infekcji, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji; szczególnie osoby w podeszłym wieku – starsze, które są najbardziej narażone na zachorowanie; dzieci i młodzież szkolna; osoby, które czują obawę przed zarażeniem się wirusem
NIECH NIE PRZYCHODZĄ W NIEDZIELĘ NA MSZĘ ŚW. DO KOŚCIOŁA CZY KAPLICY!!!

1.W związku z epidemią koronawirusa od dziś tj, od 25 marca w całym naszym kraju podczas Mszy św. lub innych zgromadzeń w kościele i w kapicach może być obecnych tylko 5 osób – te osoby są liczone wchodząc przez drzwi od zakrystii. Dotyczy to Mszy św. w niedzielę i w dni powszednie aż do odwołania.
2.Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP. Msza św. w Bazylice będzie dziś odprawiona o godz. 900 i 1600 . W kaplicy w Rytelach o godz. 1000 i w kaplicy w Wólce o godz. 1100. W tym dni modlimy się w intencji nowego życia, poczętego pod sercem matek. W tym dniu jest też 28 rocznica powstania naszej Diecezji Drohiczyńskiej w obecnym kształcie.
3.Informujemy, że na wypełnienie obowiązku przystąpienia do Spowiedzi i Komunii wielkanocnej mamy czas do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020). Istnieje więc szansa, że ci, którzy nie spełnią tego obowiązku przed Wielkanocą, zdąża to uczynić później.
4.Dla tych, którzy będą chcieli odbyć spowiedź św. przed świętami podajemy porządek, w jaki sposób będą mogli to uczynić:
a).Do kościoła wejdzie przez wejście od zakrystii na początku 5 osób – następna osoba będzie wchodziła, gdy z kościoła wyjdzie osoba, która się już wyspowiadała i tak aż do wyspowiadania wszystkich chętnych;
b).W piątek od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Poniatowa, Grądów, Orzełka i Złotek. Również w piątek od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Wólce będzie spowiedź mieszkańców z Wólki Okrąglik i Wólki Dolnej.
c).W sobotę od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Kiełczewa, Treblinki i Boreczka. Również w sobotę od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Rytelach będzie spowiedź mieszkańców z Rytel Święckich i Bojar.
Zaznaczamy, że taki plan będzie możliwy tylko wtedy, gdy małymi grupkami mieszkańcy wymienionych wsi będą przychodzili na spowiedź – KOŚCIELE MOŻE JEDNOCZEŚNIE ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO 5 OSÓB !!!
5.W najbliższą niedzielę do kościoła przez wejście od zakrystii wejdzie tylko 5 osób – jeśli przyjdzie więcej osób, nie zostaną wpuszczeni do świątyni! W Prostyni będzie zmieniony porządek odprawiania Mszy św. – będzie ich więcej odprawianych o godz. 800 , 900 , 1000 , 1100 i 1700, aby ułatwić mniejszym grupom uczestniczenie we Mszy (5 osób może być jednocześnie w kościele) . Mieszkańców z Prostyni prosimy, aby spowiadali się w dni powszednie lub w niedzielę przed i w czasie Mszy św.. W obu kaplicach Rytelach i Wólce do środka wejdzie tylko 5 osób – a Msza św. o godz. 1300.
6.Msze św. w Bazylice po południu od niedzieli 29 marca będą odprawiane o godz. 1700.
7.Zwracam się z prośbą, aby tak jak każdego roku zebrać we wsiach ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

1.W środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. w Bazylice będą odprawione o godz. 900 , 1600 . W kaplicy w Rytelach o godz. 1000 i w kaplicy w Wólce o godz. 1100. W tym dni modlimy się w intencji nowego życia, poczętego pod sercem matek – będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji – zachęcamy wszystkich tej do Duchowej Adopcji. Taca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. W tym dniu jest też 28 rocznica ( 25.03.1992r) powstania naszej Diecezji Drohiczyńskiej w obecnym kształcie.
2.W związku z epidemią koronawirusa W. Poście są odwołane wszystkie nabożeństwa. Zachęcamy do modlitwy rodzinnej (śpiewu Gorzkich Zali, czy odprawiania Drogi Krzyżowej) w domach.
3.W tym roku Rekolekcje Wielkopostne też się nie odbędą.
4.Postanowiłem z księżmi pracującymi w naszej Parafii, że jeśli oczywiście ktoś zechce skorzystać z Sakramentu Pokuty – spowiedzi św. będzie mógł się wyspowiadać w wyznaczone do tego dni, kolejno wsiami, ale małymi grupkami – podczas spowiedzi – kościele czy w kaplicy może jednocześnie znajdować się tylko 50 osób!!!.
Porządek spowiedzi:
a) w piątek od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Poniatowa, Grądów, Orzełka i Złotek – udzielając kilka razy Komunię św. Również w piątek od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Wólce będzie spowiedź mieszkańców z Wólki Okrąglik i Wólki Dolnej i też kilka razy będziemy udzielać Komunii św.
b) w sobotę od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Kiełczewa, Treblinki i Boreczka – udzielając kilka razy Komunię św. Również w sobotę od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Rytelach będzie spowiedź mieszkańców z Rytel Święckich i Bojar i też kilka razy będziemy udzielać Komunii św.
Zaznaczamy, że taki plan będzie możliwy tylko wtedy, gdy małymi grupkami mieszkańcy wymienionych wsi będą przychodzili na spowiedź – kościele czy w kaplicy może jednocześnie znajdować się tylko 50 osób!!!

5.W niedzielę za tydzień w Prostyni będzie zmieniony porządek odprawiania Mszy św. – będzie ich więcej i będą częściej odprawiane, aby ułatwić mniejszym grupom (do 50 osób może być jednocześnie w kościele)  uczestniczenie we Mszy. I tak w Prostyni będą Msze św. o godz. 800  , 900 , 1000 , 1100 i 1700 . Mieszkańców z Prostyni prosimy, aby spowiadali się w dni powszednie lub w niedzielę przed i w czasie Mszy św..  W obu kaplicach: Rytelach i  Wólce Msza św. będzie o godz. 1300.

6.Po Mszach św. są rozprowadzane w zakrystii baranki wielkanocne po 5 zł – jest to tegoroczna akcja pomocy biednym dzieciom pod hasłem „Symbol życia”.
7.W tym tygodniu zmieniamy czas z zimowego na letni tj. w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Wtedy wskazówki zegarów przesuwamy z godziny 200 na 300 w nocy. Msze św. od niedzieli 29 marca po południu będą odprawiane w Bazylice o godz. 1700.
8.Zwracam się z prośbą, aby tak jak każdego roku zebrać we wsiach ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
9.Zachęcamy do czytania gazety „Niedziela”, tę gazetę można nabyć w zakrystii.

1.Prosimy aby nabożeństwa wielkopostne na czas trwania epidemii koronawirusa były odprawiane w domach – według zarządzenia Ks. Biskupa wszystkie nabożeństwa wielkopostne w kościele są odwołane.
2.W czwartek 19 marca wypada Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP .
3.Zachęcamy do czytania gazety „Niedziela”, tę gazetę można nabyć w zakrystii.
4.W związku z obostrzonymi przepisami, które maja nam wszystkim pomóc ustrzec się przed zarażeniem koronawirusem, również nasza Parafia w Prostyni zmusza jest do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa. Będą one w pewnej mierze miały wpływ na nasze praktyki religijne. Według zarządzenie Władz Państwowych, jednocześnie może przebywać podczas Mszy św. czy nabożeństwa wewnątrz pomieszczenia kościoła czy kaplicy tylko do 50 osób.
5.Proszę wszystkich Parafian o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przychodziły przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina.
6.Powodowany też troską o dobro naszych Parafian i osób mieszkających na terenie Parafii, bardzo proszę – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i bliźnich – aby:
a). wszystkie osoby z objawami infekcji, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji, powstrzymały się od udziału we Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w naszym kościele i kaplicach.
b). osoby w podeszłym wieku,
c). dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d). osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
NIE PRZYCHODZIŁY W NIEDZIELĘ I NAKAZANE ŚWIĘTA NA MSZĘ ŚW. DO KOŚCIOŁA CZY KAPLICY.
7.Tym wszystkim osobom, które w niedzielę lub święto nakazane nie pójdą do kościoła na Mszę św. nasz Ks. Biskup Piotr Sawczuk, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
8.Przypominam o możliwości przeżywania Mszy świętych i innych nabożeństw za pośrednictwem mediów. Podajemy rozkład transmisji Mszy Św.:
Niedziela 15 marca 2020r
700 – TVP 1; 900 – Polskie Radio prog. 1; 930 –Telewizja TRWAM; 1100 – TVP 1; 1300 – TVP Polonia
Od poniedziałku 16.03 od niedzieli 22.03.2020r – o godz. 700 będzie transmisja z Sanktuarium z Łagiewnik – TVP 1
Ponadto transmisje Mszy św. będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie: np. www.drohiczynska.pl

1.W dniu dzisiejszym wypada 08 marca – a więc Dzień Kobiet. Wszystkim kobietom z naszej Parafii życzymy Bożego błog. płynącego przez ręce Maryi – tak jak modliliśmy się razem z kobietami i za kobiety w miniony piątek na mszy św. i na Drodze Krzyżowej. Bóg zapłać za złożone ofiary jako tzw. „dar z serca” – te ofiary są przeznaczone na renowację lichtarzy stojących na ołtarzu.
2.W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dziś też są zbierane po Mszach św. ofiary do puszki na rzecz Dzieła Pomocy Misjom „Ad gentes”.
3.Również dziś na Mszy Św. o godz.1100 spotkanie młodzieży, która przgotowuje się w tym roku do Sakr. Bierzmowania i ich rodziców.
4.W Wielkim Poście są odprawiane w Bazylice następujące nabożeństwa:
- w środy o godz. 1530 Droga Krzyżowa dla dzieci
- w piątki o godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dorosłych
- w niedzielę po Mszach św. o godz.. 1100 i 1600 Gorzkie Żale.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas tych nabożeństw.
5.W piątek 13 marca wypada 7 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka – w tym dniu pamiętajmy w naszych modlitwach o Papieżu.
6.Zachęcamy do czytania gazety „Niedziela”, tę gazetę można nabyć w zakrystii.
7.Diecezjalne Biuro PIELGRZYMUJ.PL. zaprasza do wzięcia udziału w autokarowej, Narodowej Pielgrzymce do Włoch w związku z 100 rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II. Termin pielgrzymki : od 15 do 21 maja 2020r; koszt udziału to1990 zł + 70 EUR/osoby. Więcej informacji na temat pielgrzymki na tablicy ogłoszeń.
8.Członkowie KŻR mogą w dniach od 13 do 17 marca podjąć post o chlebie i wodzie – zachęcamy do tego wielkopostnego wyrzeczenia. Więcej informacji na temat tego postu możemy uzyskać u Zelatorki Parafialnej p. Marii Kucharek.

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90