Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_180_180_16777215_00_http___parafiaprostyn.pl_images_stories_inne_startowe_znak_zosp.jpg    W roku 1919 grupa aktywnych mieszkańców Prostyni przy czynnym udziale miejscowego proboszcza ks. Aleksandra Wincentego Wojdyły oraz poparciu miejscowej  gminy rozpoczęła organizację jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wybrano Komitet organizacyjny, w skład którego weszli: Józef Bronisz, Piotr Kołodziejczyk, Stefan Kotowski, Jan Mazurek, Józef Mazurek, Antoni Parys, Jan Parys, Józef Parys, Franciszek Renik, Karol Renik, Feliks Sobotka, Franciszek Sobotka, Jan Szalach, Czesław Wujek, Piotr Wujek,  Edward Wyszogrodzki.
W styczniu 1920r. w Węgrowie została zarejestrowana Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni. Pierwszym prezesem został dh Franciszek Sobotka, a naczelnikiem dh Stefan Kotowski. Z powiatu jednostka otrzymała sprzęt gaśniczy – ręczną sikawkę, trzy odcinki węża cienkiego i wąż ssawny. W 1922r. w czynie społecznym wybudowano remizę, w której strażacy organizowali zabawy taneczne i przedstawienia, pozyskując w ten sposób fundusze na zakup ubrań bojowych, hełmów i toporków oraz innego sprzętu gaśniczego wykorzystywanego podczas działań gaśniczych. 
W ten sposób Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni działała do wybuchu II wojny światowej.  W czasie okupacji straż pożarna gasiła pożary spowodowane w głównej mierze przez okupanta, który palił domy, budynki gospodarcze, stodoły. Spłonęła również strażacka remiza. W tych trudnych wojennych latach prezesem OSP był dh Feliks Sobotka, zaś naczelnikiem dh Edward Wyszogrodzki. 
Po wyzwoleniu nowym prezesem został dh Józef Gałązka, a naczelnikiem dh Zygmunt Wujek. Pod ich kierownictwem przystąpiono do budowy nowej remizy oraz zakupiono wóz konny na gumowych kołach.
W roku 1964 Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni otrzymała z Komendy Powiatowej w Węgrowie samochód marki „STAR 20”. W tym roku prostyńscy strażacy uczestniczyli po raz pierwszy w ćwiczeniach Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach, ponadto zbudowali nowy garaż, który do dnia dzisiejszego służy jednostce jako zaplecze techniczne.
W roku 1970 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni obchodziła jubileusz 50–lecia powstania. 
Z tej okazji jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo jako podziękowanie za długoletnią działalność na rzecz  bezpieczeństwa  mieszkańców gminy Prostyń. Prezesem OSP w tym czasie był dh Franciszek Borowy, a naczelnikiem dh Zygmunt Wujek.
W roku 1979  strażacy podjęli uchwałę o budowie Domu Strażaka w miejscu starej drewnianej remizy (którą przekazano do wsi Grądy.) Wybrano komitet budowy, w skład którego weszli m.in. : dh Zygmunt Wujek – naczelnik OSP, dh Henryk Wujek - późniejszy prezes OSP, dh Czesław Ogonowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Prostyni - dh Antoni Jakubik oraz jego zastępca, dh Piotr Pilichowski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa oraz  pomocy udzielonej przez ówczesne władze gminy prace budowlane udało się zakończyć w okresie czterech lat. W roku 1983 Dom Strażaka oddany do użytku.
Początek lat dziewięćdziesiątych to pokoleniowa „zmiana warty”. Ze względu na wiek ze swoich funkcji ustąpili - wieloletni prezes, dh Franciszek Borowy, którego zastąpił dh Leszek Niegowski oraz naczelnik, dh Zygmunt Wujek, którego zastąpił dh Tadeusz Kłusek. W 1992r. na okres 4 lat prezesem został dh Jakub Jakubik, którego w 1996r. zastąpił dh Leszek Niegowski – funkcję prezesa pełnił do 2010r. W roku 1998 funkcję naczelnika objął  dh Andrzej Wetoszka.
W roku 1995 jednostka obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji w uznaniu zasług została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, a Złotym Znakiem Związku został odznaczony dh Jan Mazurek – jeden z założycieli jednostki. Kolejne lata to okres rozwoju organizacyjnego i sprzętowego jednostki, który pozwolił w roku 2002 na włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 
Dziś Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni liczy 91 członków, w tym 7 kobiet oraz 11 członków honorowych. 
Jednostka ciągle się rozwija. Strażacy stale podnoszą swoje wyszkolenie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, dbają również o wyposażenie jednostki, które stanowi:
Ciężki samochód gaśniczy - GCBA 8,2/32 – marki TATRA
Średni samochód gaśniczy – GBA  3,5/24 - marki SKODA
Średni samochód gaśniczy – GBA 2,5/16 – marki MAN
Samochód operacyjny – SOp –Daewoo Nubira

 Działaniami jednostki kieruje Zarząd w składzie:
dh Marek Starzyński - Prezes
dh Wiesław Krzysztof Konik - Wiceprezes
dh Andrzej Wyszogrodzki -  Wiceprezes
dh Andrzej Wetoszka - Naczelnik
dh Paweł Dębowiak - Z-ca Naczelnika
dh Michał Wyszogrodzki - Skarbnik
dh Dariusz Jakubik - Sekretarz
dh Jakub Jakubik - Członek Zarządu
dh Krzysztof Renik - Gospodarz

Ochotnicza Straż Pożarna przez 93 lat nieprzerwanej działalności na stałe wpisała się w historię Prostyni. Pokolenia jej członków pracowały na jej ciągły rozwój. Strażacy nieśli przede wszystkim pomoc i ratunek podczas pożarów, ale również byli organizatorami życia kulturalnego, wykonawcami społecznych inicjatyw oraz uczestnikami patriotycznych i religijnych uroczystości, wykonując w ten sposób motto swojej służby – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Za to ich bezinteresowne poświęcenie serdecznie dziękujemy.

Tekst - Grzegorz Kamiński - Prostyń, październik 2013


Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90